Perceptimi mjedisor i makinerive bujqësore

Një ofrues inteligjent zgjidhjesh për makineritë bujqësore në Nanjing duhet të zhvillojë makineri bujqësore për të perceptuar rrethinën.Për të përmirësuar sigurinë operacionale, ajo duhet të monitorojë njerëzit dhe pengesat përpara makinerive bujqësore.

Kërkohet:

Gama e madhe e ndjeshmërisë, kënd monitorimi më i madh se 50°

Nuk ndikohet nga drita e fortë, mund të funksionojë normalisht nën mjedisin e ndriçimit 100KLux

Distanca e pikës së verbër është më pak se 5 cm.

Për këtë arsye, ne rekomandojmë sensorin A02 i cili mund të plotësojë nevojat e tyre.

Mjedisore-1
Bujqësia e zgjuar