Qytetet e zgjuara

  • Smart Waste Bin Level

    Niveli i zgjuar i koshit të mbeturinave

    Fushëveprimi i projektit Përmbajtja e ndërtimit të Sanitimit Mjedisor të zgjuar Yuhang përfshin kryesisht nënsistemin e mbikëqyrjes së rrjetit të kanalizimeve mjedisore, nënsistemin e mbikëqyrjes së grumbullimit dhe transportit të mbetjeve, nënsistemin e mbikëqyrjes së automjeteve sanitare mjedisore, mjedisin...
    Lexo më shumë