Karriera

DYP është në kërkim të vazhdueshëm për individë të talentuar, energjikë dhe shumë të motivuar për fushat e shitjeve, inxhinierisë, operacioneve dhe më shumë!

Ne kërkojmë njerëz që mund të përballen me një sfidë dhe që janë të gatshëm të bëjnë përpjekjet e nevojshme për të pasur sukses.Njerëz që mund të përqendrohen në arritjen e qëllimeve dhe jo në përmbushjen e një plani pune dhe që janë të aftë të vendosin në mënyrë të pavarur prioritetet dhe qëllimet e tyre.Në thelb, ne po kërkojmë individë që mund të bëhen personeli kyç në DYP.