Roboti pastrimi - shmangia e pengesave

Qendra Qytetare Shenzhen

Qendra Qytetare Shenzhen është një ndërtesë gjithëpërfshirëse me funksione të shumta si Qeveria Popullore Komunale Shenzhen, Kongresi Popullor Komunal Shenzhen, Muzeu Shenzhen, Salla Shenzhen, etj. Është qendra administrative e Shenzhen, zyra kryesore e qeverisë komunale dhe një vend për argëtim publik.Është bërë miratimi i imazhit të Qeverisë Komunale Shenzhen, ndërtesa më ikonike në Shenzhen.

Robotët Candela përdorin A02 të kompanisë sonë, ngadalësojnë dhe shmangin këmbësorët kur zbulojnë këmbësorë dhe zbarkojnë dhe veprojnë në Civic Center Plaza, kryesisht përgjegjëse për pastrimin e shesheve dhe riciklimin e plehrave.